4859B732-E3BE-4484-9485-2A12DA54249C

Jeg har været ansat i folkeskolen i mere end 20 år.

Jeg er linjefagsuddannet i matematik, fysik/kemi, biologi. Jeg har undervist i alle mine linjefag stort set alle årene. På mellemtrinnet underviser jeg også i natur/teknik.

Jeg er uddannet undervisningsvejleder i matematik og har fungeret som sådan de sidste 10 år. Jeg har på den måde været med til at udvikle faget matematik, og til at udfordre og understøtte mine kolleger i deres praksis. Jeg har haft meget fokus på, hvordan man skaber et fagligt professionelt miljø, hvor den enkelte medvirker til at udvikle egen gerning og faget som sådan.

Jeg har de sidste 5 år varetaget skolens tidlige indsats  i matematik i 1. og 2. klasse, hvor jeg har hjulpet de elever, der har haft brug for et ekstra skub for at komme i gang med matematik. Jeg har i det arbejde lagt vægt på sammenhænge og forståelse.

 Jeg tilstræber i høj grad, at min undervisning skal været præget af en kombination af høj faglighed og variation.

Jeg har i en lang årrække været meget optaget af, hvordan jeg har kunne supplere med spil, lege og andre aktiviteter – både de stillesiddende og de mere aktive. De seneste år har jeg også været optaget af Synlig Læring og Målstyret Undervisning – men på en måde så målene ikke har virket som en spændetrøje, men eleverne kan bruge målene som et pejlemærke til, hvor vi er på vej hen. Det kan der være stor tryghed i at vide.

Der findes mange sjove og gennemarbejdede opgaver og materialer i diverse undervisningsbøger. Men jeg synes bare altid, at der mangler enten det ene eller det andet. Enten er jeg ikke tilfreds med indholdet, med layoutet eller måske der mangler supplerende aktiviteter. Her har jeg forsøgt at samle nogle af alle de ting, jeg gennem mit lange lærerliv selv har fremstillet som erstatning eller som supplement til undervisningen.

God fornøjelse  : – )

 

                  /Anette Tetens –