Mikroskopering – Mikrobiologi – Mikroorganismer – Celler

Mikroskopering – mikrobiologi – mikroorganismer – PowerPoint lærer
Mikroskopering – mikrobiologi – mikroorganismer – PowerPoint lærer

Mikroskopering – elevhæfte
Mikroskopering – elevhæfte

Klar – Parat – Svar

Enzymer og svampe

Kortene  skal printes som 2-sidet kopi med vending langs den korte kant. Herefter kan de lamineres og klippes ud. Lad endelig eleverne selv klippe kortene ud 🙂

Spillere: ca. 2-3 elever pr. sæt

Hver hold får et sæt kort. En elev (A) trækker det øverste kort i bunken og stiller spørgsmålet og giver eventuelt svarmulighederne til den næste elev (B). Hvis denne svarer rigtigt, får denne elev kortet (B). Svares der forkert lægges kortet nederst i bunken. Herefter er det B’s tur til at læse det næste kort op. Det betyder, at de kort, der bliver svaret forkert på, vil blive gentaget på et senere tidspunkt.

Vinderen er den elev, der har flest kort, når der ikke er flere kort i bunken.

Klar – Parat – Svar – Enzymer – 1 sæt
Klar – Parat – Svar – Enzymer – 1 sæt

Klar – Parat – Svar – Enzymer – 10 sæt
Klar – Parat – Svar – Enzymer – 10 sæt