Livet i zonerne

Planter og dyrs tilpasning til klimaet

Klimazoner, plantebælter, hydrothermfigurer, kredsløb og faglig argumentation

Livet i zonerne – Fællesmål
Livet i zonerne – Fællesmål

Livet i zonerne
Livet i zonerne

Livet i zonerne – facitliste
Livet i zonerne – facitliste

Livet i zonerne – Lærertavler
Livet i zonerne – Lærertavler

Livet i zonerne – stjerneløb – poster
Livet i zonerne – stjerneløb – poster

Livet i zonerne – stjerneløb – elevark
Livet i zonerne – stjerneløb – elevark

Livet i zonerne – Hexagonøvelse – intro
Livet i zonerne – Hexagonøvelse – intro

Livet i zonerne – hexagonøvelse
Livet i zonerne – hexagonøvelse

Rindende og stillestående vand

  • Målet med emnet er, at eleverne:
    • Kan beskrive de forskellige variationer i levevilkår, der er i det rindende vand
    • Kan beskrive udvalgte planter og dyrs tilpasning til de udfordringer, livet i det rindende og det stillestående vand giver anledning til
    • Kan fagligt funderet forklare forskellen på forholdene i hhv. næringsfattige (oligotrofe) og næringsrige (eutroficerede) søer og vandhuller
    • Bliver i stand til fagligt at kunne argumentere for, hvorledes man ved hjælp af forureningsindikatorer kan anskueliggøre graden af forurening i et vandløb eller vandhul.

Rindende og stillestående vand – elevhæfte
Rindende og stillestående vand – elevhæfte

Rindende og stillestående vand – lærertavler – powerpoint
Rindende og stillestående vand – lærertavler – powerpoint

Rindende og stillestående vand – facitliste
Rindende og stillestående vand – facitliste

Rindende og stillestående vand – feltundersøgelse – vandløb
Rindende og stillestående vand – feltundersøgelse – vandløb

Rindende og stillestående vand – feltundersøgelse – søer
Rindende og stillestående vand – feltundersøgelse – søer

Rindende og stillestående vand – Quiz og Byt – 2-sidet kopi
Rindende og stillestående vand – Quiz og Byt – 2-sidet kopi

Biodiversitet og feltundersøgelser

Folder om biodiversitet
Folder om biodiversitet

Biodiversitet – insektnøgle til skovbund
Biodiversitet – insektnøgle til skovbund

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Svampe og enzymer

Svampe – Biologi
Svampe – Biologi

Svampe – svampejagt elevark
Svampe – svampejagt elevark

Svampe – facitliste – biologi
Svampe – facitliste – biologi

Svampe – lærertavler i PowerPoint
Svampe – lærertavler i PowerPoint

Klar – Parat – Svar – Svampe og enzymer

Kortene  skal printes som 2-sidet kopi med vending langs den korte kant. Herefter kan de lamineres og klippes ud. Lad endelig eleverne selv klippe kortene ud 🙂

Spillere: ca. 2-3 elever pr. sæt

Hver hold får et sæt kort. En elev (A) trækker det øverste kort i bunken og stiller spørgsmålet og giver eventuelt svarmulighederne til den næste elev (B). Hvis denne svarer rigtigt, får denne elev kortet (B). Svares der forkert lægges kortet nederst i bunken. Herefter er det B’s tur til at læse det næste kort op. Det betyder, at de kort, der bliver svaret forkert på, vil blive gentaget på et senere tidspunkt.

Vinderen er den elev, der har flest kort, når der ikke er flere kort i bunken.

Klar – Parat – Svar – Enzymer – 1 sæt
Klar – Parat – Svar – Enzymer – 1 sæt

Klar – Parat – Svar – Enzymer – 10 sæt
Klar – Parat – Svar – Enzymer – 10 sæt