Matematisk tegning

Kompendiet Matematisk Tegning er dækket ind under følgende færdigheds- og vidensområder i Fælles Mål. Her er udvalgt udsnit af vejledningen for faget matematik.

Modellering

Modellering vedrører processer, hvor matematik anvendes til behandling af situationer og problemer fra omverdenen. Det omfatter bl.a.:
  • Opstilling af et problem fra omverdenen
Undervisningen i modellering inddrager de tre stofområder alsidigt.

Hjælpemidler

Hjælpemidler vedrører kendskab til, anvendelse og valg af relevante hjælpemidler i matematik.
I undervisningen indgår der bl.a. måleinstrumenter, tegneredskaber og digitale værktøjer, herunder regneark og et dynamisk geometriprogram.

Geometriske tegninger

I trinforløbet arbejder eleverne med at gengive træk fra omverdenen bl.a. ved isometrisk tegning og plantegning, senere fremstiller og anvender eleverne skitser og præcise tegninger, både på papir og med et dynamisk geometriprogram. Sidst i trinforløbet arbejder eleverne med gengivelse af enkle rumlige figurer ved tegning. Dette arbejde omfatter bl.a. skitsetegning, enkel projektionstegning og tegninger i forskellige størrelsesforhold.

Matematisk tegning
Matematisk tegning

Isometrisk papir
Isometrisk papir

Ternet papir
Ternet papir

Blankt papir
Blankt papir