Forløb, opgaver, spil, lege og bevægelse


til  matematik og naturfag i grundskolen

Savner du et supplement i din undervisning i matematik og/eller naturfag i grundskolen?Her kan du finde tema- eller emnebaserede opgavehæfter og forskellige spil og lege. Nogle materialer og aktiviteter har helt fagspecifikke områder i fokus eks. brøker, linjens ligning, planter og dyrs tilpasning eller afstemning af reaktionsligninger og meget mere. Andre materialer og aktiviteter beskæftiger sig ikke med et specifikt fagområde, men har til hensigt at understøtte motivationen og den legende tilgang til faglighed eks. Trivium, et kortspil med 6 forskellige kategorier af matematiske spørgsmål eller forskellige former for stafetter eksempelvis med grundstofferne i de 8 hovedgrupper. Mange af aktiviteterne lægger op til bevægelse i undervisningen.

Biologi

Fysik-Kemi

Hvis din institution har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, må du kopiere indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.