Kompendiet Matematisk Tegning er dækket ind under følgende færdigheds- og vidensområder i Fælles Mål. Her er udvalgt udsnit af vejledningen for faget matematik.

Modellering

I 3. trinforløb lægger undervisningen vægt på, at eleverne bliver i stand til at gennemføre modelleringsprocesser, og at de kan vurdere matematiske modeller. Undervisningen omfatter blandt andet i dette trinforløb:
  • Strukturering og afgrænsning af den del af omverdenen, de skal modellere

Hjælpemidler

Hjælpemidler vedrører kendskab til, anvendelse og valg af relevante hjælpemidler i matematik.

Geometriske tegninger

I hele trinforløbet indgår både analoge og digitale værktøjer
i arbejdet med geometrisk tegning.
I trinforløbet undersøger, beskriver og vurderer eleverne ligheder og forskelle mellem forskellige tegneformers gengivelse af rumlighed. Undervisningen giver eleverne mulighed for at sammenligne de informationer, projektionstegninger og isometriske tegninger giver om tredimensionelle objekter. Undervisningen sigter mod, at de kan vælge tegneform og udføre geometriske tegninger, der passer til forskellige formål.

Matematisk tegning
Matematisk tegning

Isometrisk papir
Isometrisk papir

Ternet papir
Ternet papir

Blankt papir
Blankt papir