Kommer snart
Kommer snart

 

 

Forløbene er lagt op i pdf-format. Nogle forløb kan med fordel printes i brochure-format på A4- papir (hæftet bliver så A5) til hver enkelt elev. Andre forløb vil det være bedre at printe i brochureformat på A3 papir, så vil hæftet blive i A4.

Er der computer med projektor, IWB eller smartboard i klassen kan forløbene vises samtidig på storskærmen. Det gør det lettere for eleverne at følge med.

 

 

 

 

Ikke kategoriserede emner – forsvinder snart

Livet i zonerne 

Planter og dyrs tilpasning til klimaet –  hydrothermfigurer og faglig argumentation

Livet i zonerne – Fællesmål
Livet i zonerne – Fællesmål

Livet i zonerne
Livet i zonerne

Livet i zonerne – facitliste
Livet i zonerne – facitliste

Livet i zonerne – Lærertavler
Livet i zonerne – Lærertavler

Livet i zonerne – stjerneløb – poster
Livet i zonerne – stjerneløb – poster

Livet i zonerne – stjerneløb – elevark
Livet i zonerne – stjerneløb – elevark

Livet i zonerne – Hexagonøvelse – intro
Livet i zonerne – Hexagonøvelse – intro

Livet i zonerne – hexagonøvelse
Livet i zonerne – hexagonøvelse

Rindende og stillestående vand – herunder også feltundersøgelser gennem Macroindex 

  • Målet med emnet er, at eleverne:
    • Kan beskrive de forskellige variationer i levevilkår, der er i det rindende vand
    • Kan beskrive udvalgte planter og dyrs tilpasning til de udfordringer, livet i det rindende og det stillestående vand giver anledning til
    • Kan fagligt funderet forklare forskellen på forholdene i hhv. næringsfattige (oligotrofe) og næringsrige (eutroficerede) søer og vandhuller
    • Bliver i stand til fagligt at kunne argumentere for, hvorledes man ved hjælp af forureningsindikatorer kan anskueliggøre graden af forurening i et vandløb eller vandhul.

Rindende og stillestående vand – elevhæfte
Rindende og stillestående vand – elevhæfte

Rindende og stillestående vand – lærertavler – powerpoint
Rindende og stillestående vand – lærertavler – powerpoint

Rindende og stillestående vand – facitliste
Rindende og stillestående vand – facitliste

Rindende og stillestående vand – feltundersøgelse – vandløb
Rindende og stillestående vand – feltundersøgelse – vandløb

Rindende og stillestående vand – feltundersøgelse – søer
Rindende og stillestående vand – feltundersøgelse – søer

Rindende og stillestående vand – Quiz og Byt – 2-sidet kopi
Rindende og stillestående vand – Quiz og Byt – 2-sidet kopi

Landbrug og økologi

Landbrug – elevmateriale
Landbrug – elevmateriale

Landbrug – QR-løb – rekorder og fakta
Landbrug – QR-løb – rekorder og fakta

Landbrug – Facitliste
Landbrug – Facitliste

Biodiversitet og feltundersøgelser

Folder om biodiversitet
Folder om biodiversitet

Biodiversitet – insektnøgle til skovbund
Biodiversitet – insektnøgle til skovbund

Mikroskopering – Mikrobiologi – Mikroorganismer – Celler

Mikroskopering – mikrobiologi – mikroorganismer – PowerPoint lærer
Mikroskopering – mikrobiologi – mikroorganismer – PowerPoint lærer

Mikroskopering – elevhæfte
Mikroskopering – elevhæfte

Svampe

Forløbet er udviklet til Natur/Teknologi i slutningen af mellemtrinnet, men kan med fordel også anvendes som et kortere forløb i biologi i starten af udskolingen. Eleverne kan forholdsvis hurtigt læse teksten og løse opgaverne. Svampejagten i skoven kan bruges som et led i det almindelige feltarbejde.

Svampe – Biologi
Svampe – Biologi

Svampe – svampejagt elevark
Svampe – svampejagt elevark

Svampe – facitliste – biologi
Svampe – facitliste – biologi

Svampe – lærertavler i PowerPoint
Svampe – lærertavler i PowerPoint